Your browser does not support JavaScript!
清華的兩種文化與跨領域學習

 清華的兩種文化與跨領域學習

                               沈宗瑞                2013.3.1

  去年梢,清華舉辦過梅貽琦校長逝世五十週年紀念會,個人應邀寫就一篇「大學之道與通識教育的範型變遷」紀念文,對照半世紀來清華發展,感慨至深。未久,陳為廷事件發生,學校公開聲明發布後,校園餘波蕩漾。從兩造之論爭深入分析,理工為主的文化氛圍,至今仍難與人文社會取得相互包容與同情理解。而此次事件自然使人聯想起1987年解嚴時期,人社院同仁參與社運以及校園民主的諸種活動及其後續反應。雖多數同仁心照不宣,然長此以往,此分立之校園氛圍對清大發展為世界級大學洵為重大隱憂。

  德國的批判理論學者哈伯瑪斯(Jurgen Habermas)在『知識與人類旨趣』(1971)一書中指陳,人對生活世界的認知興趣可分三類型:一、技術的興趣:指追求實證主義所主張的科學的知識,這主要是理工科系的學問趨向。二、實踐的興趣:所謂社會事實被認為是各種意義的瞭解和互動,並透過(各種)語言產生溝通行動。這大抵包含於人文社會科學之學問內。三、解放的(emancipatory)興趣:指的是避免社會受到僵化制度、科層體制與意識型態的權力宰制,追求人類自主和負責。這些知識旨趣雖各有其學術性格,然在先進國家大學中皆齊頭發展、各領風騷,蓋此三種知識對人類社會之進步皆甚重要。

  然清華大學復校發展至今,不祇理工與人社之間存有鴻溝,同時亦復有代間之差異。猶記民國70年至校服務時,清華頗多理工老教授因家學淵源,亦精於詩詞文史,惟今日中壯一輩幾已不復見;而今日大部分人社教授之學問率皆習自歐美,傳統學問或多已流于考據知識之學,此梅校長於《大學一解》一文中早已愷切指陳。顧大學之精神在於人文傳統,因此傳統若喪,大學祇成研究機構爾。以是,在上述之認知興趣三種類型外,另有一種知識特別重要,亦即是傳統文化之學,此亦為梅校長所詮之「大學之道」。而在全球化競爭時代,大學若不務於此,非為不足凸顯自身特色,最終亦祇成驥尾。此非陳腐之論,蓋此次事件校方所重之「教養」,根源可因於此;而未來世界所需之創新,傳統文化元素尤不可或缺。

  目下清華發展除在研究更上層樓外,亦須在上述教育方向上戮力而為。因此,如何在原有自由學術環境下,使各種學術並行不悖、相互增益,允為清華校務之重點芻議以為,清華在國內大學一向開風氣之先,制度改革屢創新猷,如先前設置之院系生及清華學院等皆是。然至今步伐或略顯躊躇,亟需注入新觀點與視野。考歐盟委員會近年有鑑於全球化時代來臨,單一學科已無法對應當代之風險社會,故有推動多項理工人文跨領域的合作方案,期以引導人文科技創新與永續發展,目前已有四十數個國家參預其間。亦即,跨領域學習已為今日大學研究與教育之趨勢。清華今後若於教學研究上致力於此,不祇順應時代趨勢,亦可弭除校內兩種文化間之嫌隙。

  惟以清華研究壓力之重,欲使教授分神於此,恐不易成。職是,可先從教學方面開始。清華學院、院招生的共同課程可先行實驗某些跨領域課程,教學發展中心與通識教育中心與學科所亦可參與整合。而人文社會研究中心亦可於此類「教學型研究」提供政策藍圖。

  近幾年在邁向頂尖大學目標上,校內研究水準不斷提升,然考量人力資源,研究動能不可能無限擴張。而頂尖大學除研究外,仍有其社會責任,兩者若附麗整合,大學精神方足以展現。此次陳為廷事件之爭議,表面為價值義理之爭,深層則有文化鴻溝存焉。透過跨領域的教學與研究,清華不但可為現有教育試驗型制度設計(主要為清華學院、院招生等)提升層次、拓展格局,同時並亦可為清華校園學術文化提供新的時代面貌。作為國內一所中型的優質研究大學,清華環境最有利於此項發展,此亦可視為校務發展邁向卓越的另一個重要契機。

瀏覽數  
  • 轉寄親友
  • 友善列印
  • 新增到收藏夾
  • 分享
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼